NIEUWSOVERZICHT

Update Spaanse regelgevingen met betrekking tot internationale reizigers.

Sinds 25 mei bevindt bijna 50% van Spanje zich, sinds de intrede van de maatregelen ten gevolge van COVID-19, in Fase 2 van het de-escalatie plan. Tevens heeft de Spaanse premier "Pedro Sánchez" op 23 mei bevestigd dat Spanje tijdens de maand juli buitenlandse toeristen zal verwelkomen én dat mede hiermee ook alle huidige van kracht zijnde grenscontroles zullen worden opgeheven.

Tot dusver zijn de vooruitzichten goed, rekening houdende met de progressieve dalingen qua besmettingen/overlijdens/ziekenhuisopnames gerelateerd aan COVID-19. Dit wil dus ook zeggen dat, op dit moment de ingang van het "nieuwe normaal" vanaf 29 juni een zeer haalbare kaart is!

Gebaseerd op informatie meegedeeld via het Spaans staatsblad (check; https://www.boe.es/) én aan de hand van de overheidswebsite met statistieken m.b.t. COVID-19 (check; https://cnecovid.isciii.es/covid19/).

Deëscalatie naar FASE 2 op 1 juni

Sinds 25 mei bevindt bijna 50% van Spanje zich, sinds de intrede van de maatregelen ten gevolge van COVID-19, zich in Fase 2 van het deëscalatie plan.

Op vrijdag 29 mei heeft het "Ministerie van Volksgezondheid" definitief beslist dat ook de overige regio's van Spanje op 1 juni overgaan naar Fase 2 (met de hierbij behorende versoepelingen aan restricties).

De autonome regio van Valencia had voorafgaand beslist om het inluiden van de deëscalatie van de achtereenvolgende fasen niet per provincie te laten verlopen (als zijnde Alicante, Valencia en Castellón), maar per gezondheidsdistrict (Dénia, La Marina Baja etc.). Echter heeft de regering op vrijdag 29 mei een positieve beslissing genomen omtrent het verzoek, om op 1 juni met de volledige autonome regio van Valencia, over te gaan naar Fase 2

29 JUNI = "NIEUWE NORMAAL"

Op dit moment bevindt de provincie van Alicante zich in Fase 1, op 1 juni volgt Fase 2 en vanaf 15 juni staat Fase 3 op de planning. Dit wil zeggen dat vanaf 29 juni, naar alle waarschijnlijkheid, het zogenaamde "nieuwe normaal" van start zal gaan. 

Tussentijds heeft de Spaanse premier "Pedro Sánchez" op 23 mei bevestigd dat Spanje tijdens de maand juli buitenlandse toeristen zal verwelkomen én dat mede hiermee ook alle huidige van kracht zijnde grenscontroles zullen worden opgeheven.

Tot dusver zijn de vooruitzichten goed, indien wij kijken naar de progressieve dalingen qua aantal besmettingen/overlijdens/ ziekenhuisopnames gerelateerd aan COVID-19. Dit wil dus ook zeggen dat op dit moment de ingang van het "nieuwe normaal" vanaf 29 juni een zeer haalbare kaart is!

HUIDIGE GRENSCONTROLES & regelgevingen internationale reizigers.

Het Spaanse staatsblad geeft weer dat het "Ministerie van Binnenlandse zaken" op 14 mei, via de wetgeving INT/409/2020, beslist heeft om op 16 mei de grenscontroles van Spanje met de omringende landen te versoepelen én deze restricties te herzien op 15 juni

Deze HUIDIGE regelgevingen, met betrekking tot de grenscontroles die hoogstwaarschijnlijk op 15 juni eindigen of versoepeld worden, beperken de niet noodzakelijke verplaatsingen waardoor enkel de volgende personen Spanje kunnen binnenkomen:

1. Verplaatsingen, vanuit niet-EU landen OF vanuit landen die NIET aangesloten bij het "Verdrag van Schengen", naar en in Spanje zijn mogelijk indien;

• Inwoners binnen de Europese Unie, landen aangesloten bij het verdrag van Schengen en Andorra (residenten): < Op voorwaarde dat zij zich direct naar hun verblijfplaats begeven > 

• Personen in het bezit van een langdurig visum: <  Op voorwaarde dat het visum verstrekt is door een Europees land of land aangesloten bij het Verdrag van Schengen >

• Grensoverschrijdende werknemers

• Gezondheidspersoneel of personen werkzaam in de ouderenzorg: < Enkel toegestaan van en naar werk >

• Personeel transportsector (bemanning vaar- en vliegtuig, vissers): < Op voorwaarde dat hun reis verder gezet wordt >

• Overmacht of noodzaak

• Personeel werkzaam als lid van diplomatieke missies, consulaire diensten en internationale organisaties: < Op voorwaarde dat de verplaatsingen verband houden met de prestaties van hun diensten >

2. Verplaatsingen, vanuit Europese landen OF vanuit landen aangesloten bij het "Verdrag van Schengen" (Ijsland, Noorwegen en Zwitserland), naar en in Spanje zijn mogelijk indien;

• Inwoners in Spanje (geregistreerd)

• Inwoners binnen de Europese Unie, landen aangesloten bij het verdrag van Schengen en Andorra (residenten) < Op voorwaarde dat zij zich direct naar hun hoofdverblijfplaats begeven >

• Huwelijkspartner van een Spaans staatsburger < Of levenspartner, geregistreerd in een officieel register >, < of ouders / kinderen die onder toezicht van de Spaanse staatsburger vallen, met als reisbestemming de residentie van de Spaanse staatsburger >

• Grensoverschrijdende werknemers

• Gezondheidspersoneel of personen werkzaam in de ouderenzorg: < Enkel toegestaan van en naar werk >

• Personeel transportsector (bemanning vaar- en vliegtuig, vissers): < Op voorwaarde dat hun reis verder gezet wordt

• Overmacht of noodzaak

• Personeel werkzaam als lid van diplomatieke missies, consulaire diensten en internationale organisaties: < Op voorwaarde dat de verplaatsingen verband houden met de prestaties van hun diensten >

HUIDIGE REGELS TIJDENS ALARMFASE VOOR INTERNATIONALE REIZIGERS

LET OP! Het "Ministerie van Volksgezondheid" heeft via de wetgeving SND/403/2020 op 11 mei beslist dat de internationale reizigers bij aankomst in Spanje zich zullen moeten houden aan een aantal regels. Deze regels zijn van start gegaan op 15 mei en worden opgeheven van zodra de noodtoestand of "staat van alarm" (= Fase 1) is opgeheven. Dit wil dus zeggen dat onderstaande regels sinds 1 juni zijn opgeheven voor de provincie van Alicante. Deze regels luiden als volgt;

1. Verplichte quarantaine van 14 dagen, met ingang van moment van aankomst. Dit wil zeggen een verblijf in de woning of gelijkaardige accommodatie, met uitzondering bv. aankoop voeding, geneesmiddelen, basisbehoeften, medische diensten en/of wegens overmacht of noodzaak.

2. Bovenstaande toegestane verplaatsingen dienen te gebeuren met mondmasker (verplicht!) en "social distance" (min. 2 meter afstand t.o.v. derden). Deze regelgeving zal hoogstwaarschijnlijk ook tijdens het zogenaamde "nieuwe normaal" gedurende geruime gehandhaafd moeten worden.

3. Gezondheidsautoriteiten kunnen contact opnemen teneinde een opvolging (controle)

4. Bij symptomen die verband kunnen houden met Covid-19 ( koorts, hoesten, moeilijkheden bij ademen etc.);  Direct telefonisch contact opnemen met de medische diensten via telefoonnummers namelijk voor "Comunidad Valenciana" = "+34/ 900.300.555" of via het algemeen nummer = "112".

• Bovenstaande is niet van toepassing voor onderstaand genoemde personen (tenzij na contact met personen met positieve diagnose Covid-19) namelijk; grensarbeiders, transporteurs, gezondheidspersoneel ter uitoefening van hun werk, personeel transportsector.

Reisagentschappen zijn verplicht om internationale reizigers (met bestemming Spanje) hieromtrent op de hoogte te brengen.  

Vliegtuigmaatschappijen zijn verplicht om een document te laten invullen namelijk een "Passenger Location Card" of "PLC"  vóór aankomst te Spanje.