NIEUWSOVERZICHT

Wat met de Spaanse vastgoedmarkt NÁ COVID-19?

Ondertussen ongeveer 1 maand na de aankondiging van de alarmfase en de complete isolatie in Spanje, ten gevolge van COVID-19, trekken economische vastgoed experten voorzichtig conclusies m.b.t. de toekomst voor de Spaanse vastgoed markt.

Gebaseerd op een artikel van "Idealista" namelijk; "Qué pasará con la vivienda post covid-19: caídas de precios, de ventas y recuperación en 2022?", gepubliceerd op 15 april 2020.

De impact van de crisis op de prijzen van de Spaanse vastgoedmarkt

Om te beginnen halen verscheidene grote economische experten aan dat de huidige crisis, veroorzaakt door COVID-19, helemaal niets te maken heeft met de bankencrisis van 2008! De impact van de huidige crisis op de vastgoedmarkt is paralyserend en direct, terwijl in 2008 de alsmaar groter wordende vastgoed zeepbel in Spanje ongenadig uit elkaar spatte!

De tweedehands vastgoedmarkt

Zowel Gonzalo Bernardos (econoom en hoogleraar aan de Universiteit van Barcelona) als Raymond Torres (directeur van Internationale conjunctuur en economische analyses van het bedrijf “FUNCAS”) en Carlos Ruis (IEE of het instituut van economische studies) schatten dat de residentiële vastgoedprijzen voor 2020 met ongeveer 5 à 10% zullen dalen in correlatie met het BBP (= Bruto Binnenlands Product) van Spanje. Er moet immers rekening gehouden worden met vastgoed eigenaren/verkopers die behoefte hebben aan liquiditeit ten gevolge van de huidige situatie. Echter verwacht men ook dat de vastgoedprijzen tijdens 2021, in correlatie met het BBP, ongeveer met 7% zullen stijgen.

Echter zal de factor “betrouwbaarheid factor” van onroerend goed mogelijks een deel van deze daling compenseren.  Want de aandelenmarkten blijven volatiel en beleggers vinden geen alternatieven in obligaties of deposito's.

Tevens voegt "Mikel Echavarran" (CEO van "Colliers International Spain") toe dat het op dit moment onmogelijk is om de impact op de gemiddelde prijs van tweedehands woningen te evalueren. Met meer dan 1 miljoen werklozen, is het alsof we twee jaar teruggaan op de vastgoed klok, gezien het feit dat het creëren van jobs in de afgelopen twee jaar een vergelijkbaar niveau bereikt heeft. En daarom kan geschat worden dat de daling van de gemiddelde prijs van tweedehands woningen ongeveer 10% zou kunnen zijn, terugkomend op de gemiddelde prijzen van twee jaar geleden.

De vastgoedmarkt nieuwbouw woningen

Volgens "Luis Coral" ( CEO "Foro Consultores") en "Mikel Echavarran" (CEO "Colliers International Spain") zullen de nieuwbouwprijzen NIET evolueren zoals de prijzen van tweedehands woningen. Het aanbod van nieuwbouw woningen is immers schaars in vergelijking met de tweedehands woningen die 4/5e vertegenwoordigen van de Spaanse vastgoedmarkt. Projectontwikkelaars zullen geen druk voelen om de prijzen te verlagen, terwijl sommige particuliere vastgoed eigenaren onder financiële druk komen te staan door de huidige situatie en wel genoodzaakt zullen zijn om de prijs te laten dalen.

De impact van de crisis op de verkoop van de Spaanse vastgoedmarkt

Gonzalo Bernardos, econoom en hoogleraar aan de Universiteit van Barcelona, vermoedt dat het aantal verkopen in de vastgoedsector voor 2020 hoogstwaarschijnlijk zullen dalen met bijna 20% en zich mogelijks zullen herstellen in 2021 met een stijging van 14%. De vraag naar woningen is echter niet geëlimineerd omdat er nog steeds kopen-verkopen worden gesloten, maar de waarheid is dat we moeten afwachten tot de onzekerheid is opgehelderd.

Volgens “Raymond Torres”, directeur van Internationale conjuntuur en economische analyses van het bedrijf “FUNCAS”, zal het herstel van de vastgoed sector statistisch gezien niet volgens een “V” maar volgens een “U” verlopen. Men vermoedt ook dat, tegen ten laatste van het einde van dit jaar, buitenlanders terug naar Spanje zullen komen om te investeren in vastgoed. Een volledig herstel van de Spaanse economie wordt dan weer in 2022-2023 verwacht.

De impact van de crisis op de Spaanse verhuurmarkt

Ook de verhuurmarkt lijdt onder de huidige situatie, maar anderzijds benadrukt “Sandra Daza” (Gesvalt) dat deze toestand, van zodra de alarmfase is opgeheven, een daling in huurprijzen op korte termijn met zich zal meebrengen door de verminderde huurvraag én een progressief herstel in de daaropvolgende maanden.

Men verwacht dat de toeristische sector ongetwijfeld hard wordt getroffen, maar ook dat de huurmarkt buitengewoon flexibel en snel is. Natuurlijk is ook hier alles afhankelijk van welke maatregelen de Spaanse regering voor de komende periodes zal treffen en kunnen we opnieuw niet meer doen dan afwachten totdat de huidige onzekerheid is opgehelderd.